Publicaties

 • Als de Geest er is, dan… De Eerste Dag 2024/3, 17-18.
 • Luister je?!, De Eerste Dag 2024/2, 56-57.
 • Op weg naar het doel, De Eerste Dag 2024/1, 60-61.
 • Te jaloers voor dankbaarheid (Dankdag), De Eerste Dag 2023/4, 50-51.
 • Samenleven is goed, De Eerste Dag 2023/3, 3-4.
 • Hoe kom je er los van? De Eerste Dag 2023/2, 44-45.
 • Ik heb er niet om gevraagd! De Eerste Dag 2022/4, 37-38.
 • ‘Jullie zouden zelfs je eigen vriend verkopen. Job 6:27’ in: Cor Hoogerwerf (red.), Vertalen is verrassen, Haarlem 2022, 167-177.
 • Marieke den Braber & Willien van Wieringen (red.), Elia & Elisa (ACEBT 35), Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis 2022.
 • Zegenend naar boven, De Eerste Dag 2022/3, 24-25.
 • Een zaak van dood en leven, De Eerste Dag 2022/2, 24-25.
 • De troost van oordeelsteksten (Eeuwigheidszondag), Woord&Dienst 70/11 (2021), 22-23.
 • In verwachting van verandering, De Eerste Dag 2022/1, 7-8.
 • Is mijn bezit alles?, De Eerste Dag 2021/4, 27-28.
 • Help, een herder?!, De Eerste Dag 2021/3, 27-28.
 • Brood genoeg voor iedereen, De Eerste Dag 2021/2, 5-6.
 • Verblijd je, want Gods verlossing is nabij, De Eerste Dag 2021/1, 23-24.
 • Waar is Israëls hart?, De Eerste Dag 2020/4, 43-44.
 • Bij de berg begint het, De Eerste Dag 2020/3, 16-17.
 • We zijn live! Kerk-zijn in coronatijd, IBB-Groeimagazine 2020/4, 7-10.
 • De roeping van Mozes, De Eerste Dag 2020/2, 10-11.
 • Mozes, zoon van twee werelden, De Eerste Dag 2020/1
 • Verdriet over de stad, De Eerste Dag 2019/4
 • Wat moet ik doen, De Eerste Dag 2019/3
 • Herders, schapen en een lam, De Eerste Dag 2019/2
 • Het boek Ester (Inleiding alternatief spoor), De Eerste Dag, 2019/1
 • Voor altijd verbonden, De Eerste Dag, 2018/4, 20-21.
 • Klein begin, groot resultaat, De Eerste Dag, 2018/2
 • Een grote ver-huis-doos, De Eerste Dag, 2018/2
 • Het wordt lente in de woestijn, De Eerste Dag, 2018/1, 10-11.
 • Tussen droom en werkelijkheid, De Eerste Dag, 2017/4.
 • ‘Doorgaan’ Ouderlingenblad 94/1081 (2017), 6.
 • Om de liefde: toen, nu en straks (26 februari), De Eerste Dag, 2017/2.
 • Vrouwenbijbel, Jongbloed: Heerenveen 2016, div. lemma’s
 • ‘Waar komen Adam, Eva en de duivel vandaan?’ (recensie van Marjo Korpel, Johannes de Moor,  Adam, Eva en de Duivel. Kanaänitische mythen en de bijbel, Skandalon 2016), Christelijk Weekblad 22 juli 2016, 8-9.
 • Inleiding op Numeri ‘Ondertussentijd’, De Eerste Dag, 2016/3.
 • ‘Zegenen’ Ouderlingenblad 93/1066 (2016) 6.
 • 3 Preekschetsen over ‘Zegenen’ voor www.preekwijzer.nl n.a.v. Numeri 6:22-24, Genesis 32 en Marcus 10:13-15 (augustus 2015)
 • ‘Daar moest je 87 voor worden’ blog op www.bijbelingewonetaal.nl (mei 2015)
 • Lemma’s in de encyclopedie op www.debijbel.nl: o.a. Adam, Eva, Kaïn, Abel, Lamech, Metuselach, Henoch, Lamech, Noach, Sem, Cham, Jafet, Mozes, Aaron, Mirjam, Amram, Jochebed, Abimelech, Ismael, Benjamin, Jefta, Dan, Debora, Jordaan, Jericho, Jozua, Gideon
 • Dat ik je mis (Maaike Ouboter), Interpretatie 22/5 (2015) 48.
 • “Jericho is Shouting. Narrative and Rhetoric in Joshua 6” in: R.R. Ganzevoort, M. de Haardt, M. Scherer-Rath, Religious Stories We Live By. Narrative Approaches in Theology and Religious Studies, Brill: Leiden 2014, 99-107.
 • Wat moet een ongelovige met de Bijbel? Fantastische geschiedenis. Guus Kuijer over Genesis, Interpretatie 21/3 (2013) 40-43.
 • “They keep going on…”: Repetition in Joshua 6,20, in: Ed Noort (red). The Book of Joshua (BETL 250) Leuven: Peeters 2013, 489-500.
 • Stil maar, wacht maar (Winter in de Bijbel), Woord en Dienst 61/12 (2012) 8-9.
 • Met het evangelie de straat op.  Reflectie op The Passion, Handelingen 2012/4 38-44.
 • Een eindeloze zon-dag. Jozua 10, Interpretatie 20/3 (2012) 4-7.
 • Gods communicatiemedewerkers. Openbaring voor en door mensen, Interpretatie 20/1 (2012) 28-29.
 • Wie is de heks? I Sam. 28:3-25, Interpretatie 19/7 (2011) 25-27.
 • Mag God (een) geheim zijn? Tussen mysterie en raadsel, Interpretatie 19/1 (2011) 15-17.
 • Built from Many Stones. An Analysis of N. Winther-Nielsen and A.G. Auld on Joshua with Focus on Joshua 5:1-6:26, 2VM, Bergambacht 2010.
 • Bijbelse Dagkalender 2011, Boekencentrum, Zoetermeer 2010, 19 februari – 11 maart.
 • Bijbelse Dagkalender 2010, Boekencentrum, Zoetermeer 2009, 14 mei – 5 juni.
 • “Gebouwd uit stenen. Jozua 5:13-6:26 in synchrone en diachrone analyse” in: ed. P.J. van Midden, Jozua (ACEBT 24), Skandalon, Vught 2009, 89-104.
 • Op adelaarsvleuglen?, Interpretatie 17/1 (2009) 5-6.
 • met J.W. Wesselius, The Unity of Joshua 1-8, its Relation to the Story of King Keret, and the Literary Background to the Exodus and Conquest Stories, Scandinavian Journal of the Old Testament 22/2 (2008) 253-274.
 • Bijbelse Dagkalender 2009, Boekencentrum, Zoetermeer 2008, 7-28 maart.
 • Jona (en) de vreemdeling, Interpretatie 16/8 (2008) 33-35.
 • Grenzen van Israël: Van Abraham tot nu , Interpretatie 16/4 (2008) 20- 23
 • Bijbelse Dagkalender 2008, Boekencentrum, Zoetermeer 2007, 6-28 maart.
 • Moeders voor het leven, Interpretatie 15/8 (2007) 17-19.
 • Jericho in Ugarit? Interpretatie 14/1 (2006) 25-27

Recensies van de hand van dr. Marieke E.J. den Braber zijn verschenen in Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie in 2007-2014, en in het Christelijk Weekblad.