CV

Marieke is een actuele eigentijdse theoloog die zich goed thuisvoelt in het midden van de Protestantse Kerk, een breed en divers netwerk heeft, goed is in organiseren, een lastig vraagstuk als een mooie uitdaging ziet, veel plezier heeft in mensen toerusten en stimuleren voor het goed en beter uitvoeren van hun taak, een luisterend oor heeft, opgewekt en energiek is en een zeer brede belangstelling heeft.

Marieke den Braber werd geboren in 1980. Na het afronden van het gymnasium aan het Noordik te Almelo (1998) begon ze aan haar studie Theologie (klassiek) aan de Theologische Universiteit te Kampen. In de zomer van 2001 studeerde ze met een beurs van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken Talmudica bij rabbijn Schindler aan de Rothberg School/Hebrew University in Jeruzalem, Israël. Het collegejaar 2002-2003 bracht ze door in Edinburgh waar ze onder andere studeerde bij Graeme Auld (Oude Testament, exegese), David Reimer (theologie van het Oude Testament) en Nicolas Wyatt (Ugaritisch). Terug in Nederland studeerde ze verder aan de Theologische Universiteit Kampen, de Universiteit Utrecht (theologie, psychologie) en de Vrije Universiteit te Amsterdam (exegese Oude Testament, Hebreeuwse grammatica). Ze rondde haar opleiding in 2005 af.
Vanaf 2005 tot april 2010 was ze extern promovenda aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op 20 april 2010 promoveerde ze aldaar op het onderzoek ‘Built from Many Stones’. Promotor was prof. dr. K. Spronk, co-promotores waren prof. dr. E. Talstra en prof. dr. A.G. Auld.
Ze volgde naast deze opleidingen allerlei trainingen en cursussen. Zo is ze bevoegd DISC-trainer, geschoold in projectmanagement en volgde een cursus verhalen schrijven. In 2014 startte ze met de post-HBO opleiding VO-management aan de Hogeschool Rotterdam, welke ze in 2015 met zeer goede resultaten afrondde. Ze is nu uitvoerig geschoold in alle aspecten van het management voor een non-profit organisatie en voor het opzetten en begeleiden van verandertrajecten.

Vanaf januari 2005 was Marieke in verschillende functies werkzaam op het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Aanvankelijk als junior projectmedewerker voor zowel Jeugdwerk als Kerk&Israël, daarna als gemeenteadviseur (Kerk&Israel, categoriaal pastoraat) en tot juni 2012 als beleids- en projectmedewerker van de afdeling Kerk in Ontwikkeling. In 2011 en 2012 was ze namens de Protestantse Kerk projectleider voor The Passion.

Marieke is vanaf september 2016 predikant (0,8 fte) van de Protestantse Gemeente Amersfoort, wijkgemeente De Hoeksteen. Een veelkleurige en enthousiaste gemeente in Schothorst. Van juni 2012 tot augustus 2016 was Marieke predikant van de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk, nadat ze al in 2010 in het ambt bevestigd was als predikant in algemene dienst. Ze gaat daarnaast ook nog in andere gemeenten van de Protestantse Kerk voor en op bijzondere plaatsen als de RCN-centra in Nederland. Ze was van 2000 tot 2016 reisleider voor Drietour reizen, is vanaf 2013 lid van de cliëntenraad van Timon, en sinds eind 2016 voorzitter hiervan. In september 2015 is ze voorzitter geworden van de commissie Kerk en Wereld van de Protestantse Kerk in Nederland.

Marieke publiceert in diverse tijdschriften en andere media (o.a. SJOT, ACEBT, Christelijk Weekblad, www.debijbel.nl, Preekwijzer, De Eerste Dag, Bonnefooi). Ze schreef daarnaast voor diverse publicaties van Kwintessens, werkte mee aan de SHA-vertaling van Jozua (Nederlands Bijbelgenootschap 2013), de Vrouwenbijbel (Jongbloed, 2016)  en was van 2009-2014 voorzitter van de redactie van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (Boekencentrum).

Marieke den Braber is lid van het Oudtestamentisch Werkgezelschap en de Societas Hebraica Amstelodamensis.

In haar vrije tijd bezoekt Marieke graag allerlei musea, speelt ze piano en zingt ze, leest ze graag literatuur en tijdschriften als National Geographic, Elsevier, De Groene Amsterdammer en K!JK, vindt ze het leuk om te koken en bakken en besteedt ze natuurlijk graag tijd aan en met familie en vrienden.