CV

Marieke is een actuele eigentijdse theoloog die zich goed thuisvoelt in het midden van de Protestantse Kerk, blij is dat ze geloof in God als haar basis heeft, een breed en divers netwerk heeft, goed is in analyseren, leiding geven en organiseren, een lastig vraagstuk als een mooie uitdaging ziet, veel plezier heeft in mensen toerusten en stimuleren, een luisterend oor heeft, opgewekt en enthousiast is en een brede belangstelling heeft.

Opleiding
Marieke den Braber werd geboren in 1980. Na het afronden van het gymnasium aan het Noordik te Almelo (1998) studeerde ze theologie aan de Theologische Universiteit  Kampen, Hebrew University in Jerusalem en de University of Edinburgh. Ze studeerde daarnaast een aantal periodes psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Ze rondde haar opleiding theologie in 2005 af. In april 2010 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderzoek ‘Built from Many Stones’ naar diverse exegesemethodes van Jozua 5-6. 
Ze volgde naast deze opleidingen allerlei trainingen en cursussen. Zo is ze bevoegd DISC-trainer, geschoold in projectmanagement en volgde een cursus verhalen schrijven. In 2014/2015 volgde ze de post-HBO opleiding VO-management aan de Hogeschool Rotterdam, voor management voor een non-profit organisatie en het opzetten en begeleiden van verandertrajecten.

Werkzaamheden
Vanaf januari 2005 was Marieke in verschillende functies werkzaam op het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, voor onder andere jeugdwerk, Kerk&Israel en (project)management. In 2011 en 2012 was ze namens de Protestantse Kerk projectleider voor de eerste tweede edities van The Passion.
Marieke is sinds augustus 2022 predikant in de Protestantse Gemeente Barneveld. Daarvoor was ze predikant in algemene dienst (2010-2012), werkte in de Gereformeerde Kerk Bergambacht (2011-2012) en als gemeentepredikant in de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk (2012-2016), en de Protestantse Gemeente Amersfoort (2016-2022).

Nevenwerkzaamheden
Marieke was van 2000 tot 2016 reisleider voor Drietour, vanaf 2013 lid van de cliëntenraad van Timon Jeugdzorg, en van 2016 tot en met 2019 voorzitter hiervan. Van 2015 tot en met 2023 was ze voorzitter van het landelijke vermogensfonds Kerk en Wereld. Ze is sinds 2018 secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten.

Marieke publiceert in diverse tijdschriften en andere media (o.a. SJOT, ACEBT, Christelijk Weekblad, www.debijbel.nl, Preekwijzer, De Eerste Dag, Bonnefooi). Ze schreef daarnaast voor diverse publicaties van Kwintessens, werkte mee aan de SHA-vertaling van Jozua (Nederlands Bijbelgenootschap 2013), de Vrouwenbijbel (Jongbloed, 2016)  en was van 2009-2014 voorzitter van de redactie van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (Boekencentrum). Ze was lid van de redactie van de Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie (ACEBT) en de Societas Hebraica Amstelodamensis.

Vrije tijd
Musea bezoeken, of een wandeling maken zijn geliefde bezigheden. Daarnaast zingt ze,  leest ze graag boeken en tijdschriften als National Geographic en K!JK, vindt ze het leuk om te koken en bakken en besteedt ze natuurlijk graag tijd aan en met familie en vrienden. Marieke is getrouwd, en moeder van een zoon (2019) en dochter (2022).