CV

Marieke is een actuele eigentijdse theoloog die zich goed thuisvoelt in het midden van de Protestantse Kerk, blij is dat ze geloof in God als haar basis heeft, een breed en divers netwerk heeft, goed is in organiseren, een lastig vraagstuk als een mooie uitdaging ziet, veel plezier heeft in mensen toerusten en stimuleren, een luisterend oor heeft, opgewekt en energiek is en een brede belangstelling heeft.

Opleiding
Marieke den Braber werd geboren in 1980. Na het afronden van het gymnasium aan het Noordik te Almelo (1998) begon ze aan haar studie Theologie (klassiek) aan de Theologische Universiteit te Kampen. In de zomer van 2001 studeerde ze met een beurs van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken Talmudica bij rabbijn Schindler aan de Rothberg School/Hebrew University in Jeruzalem, Israël. Het collegejaar 2002-2003 bracht ze door in Edinburgh waar ze onder andere studeerde bij Graeme Auld (Oude Testament, exegese), David Reimer (theologie van het Oude Testament) en Nicolas Wyatt (Ugaritisch). Terug in Nederland studeerde ze verder aan de Theologische Universiteit Kampen, de Universiteit Utrecht (theologie, psychologie) en de Vrije Universiteit te Amsterdam (exegese Oude Testament, Hebreeuwse grammatica). Ze rondde haar opleiding in 2005 af. In april 2010 rondde ze haar studie als extern promovenda aan de Vrije Universiteit te Amsterdam af. Ze promoveerde op het onderzoek ‘Built from Many Stones’ naar diverse exegesemethodes van Jozua 5-6. Promotor was prof. dr. K. Spronk, co-promotores waren prof. dr. E. Talstra en prof. dr. A.G. Auld.
Ze volgde naast deze opleidingen allerlei trainingen en cursussen. Zo is ze bevoegd DISC-trainer, geschoold in projectmanagement en volgde een cursus verhalen schrijven. In 2014/2015 volgde ze de post-HBO opleiding VO-management aan de Hogeschool Rotterdam, voor management voor een non-profit organisatie en het opzetten en begeleiden van verandertrajecten.

Werkzaamheden
Vanaf januari 2005 was Marieke in verschillende functies werkzaam op het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, voor onder andere jeugdwerk, Kerk&Israel en (project)management. In 2011 en 2012 was ze namens de Protestantse Kerk projectleider voor de eerste tweede edities van The Passion.
Marieke is vanaf september 2016 predikant van de Protestantse Gemeente Amersfoort, wijkgemeente De Hoeksteen. Van 2012 tot 2016 was Marieke predikant van de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk, nadat ze al in 2010 in het ambt bevestigd was als predikant in algemene dienst. Ze was van 2000 tot 2016 reisleider voor Drietour reizen,  vanaf 2013 lid van de cliëntenraad van Timon, en van 2016 tot en met 2019 voorzitter hiervan. In september 2015 is ze voorzitter geworden van de commissie Kerk en Wereld van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2018 maakt ze deel uit van het bestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten.

Nevenwerkzaamheden
Marieke publiceert in diverse tijdschriften en andere media (o.a. SJOT, ACEBT, Christelijk Weekblad, www.debijbel.nl, Preekwijzer, De Eerste Dag, Bonnefooi). Ze schreef daarnaast voor diverse publicaties van Kwintessens, werkte mee aan de SHA-vertaling van Jozua (Nederlands Bijbelgenootschap 2013), de Vrouwenbijbel (Jongbloed, 2016)  en was van 2009-2014 voorzitter van de redactie van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (Boekencentrum). Ze is lid van de redactie van de Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie (ACEBT), het Oudtestamentisch Werkgezelschap en de Societas Hebraica Amstelodamensis.

Vrije tijd
Musea bezoeken, of een wandeling maken zijn geliefde bezigheden. Daarnaast zingt ze oude en/of kerkelijke muziek,  leest ze graag boeken, en tijdschriften als National Geographic en K!JK, vindt ze het leuk om te koken en bakken en besteedt ze natuurlijk graag tijd aan en met familie en vrienden. Marieke is getrouwd, en moeder van een zoon (2019).